Khu vui chơi

Thiết kế thi công khu vui chơi Jolly land

 

Thiết kế và thi công khu vui chơi Jolly Land

 

Tên công trình: Khu vui chơi Jolly land

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Tam Phước

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội

Diện tích: 1400m2

Thời gian thi công: Từ 27/12/2014 đến 27/1/2015

Ảnh chụp

Thiết kế phối cảnh 3d

Thiết kế phối cảnh 3d khu vui chơi Jolly land

Ảnh chụp

Ảnh chụp

Ảnh chụp

Ảnh chụp

Ảnh chụp

Thiết kế phối cảnh 3d

Ảnh chụp

Thiết kế phối cảnh 3d

Thiết kế phối cảnh 3d

Thiết kế phối cảnh 3d

Thiết kế phối cảnh 3d

Thiết kế phối cảnh 3d

 

Công trình thiết kế thi công văn phòng Tam Phước

 
Think, Work & Success!