Thiết kế thi công triển lãm công ty Thuận QuốcThiết kế thi công triển lãm công ty Thuận Quốc

Tên công trình: Thiết kế thi công Triển lãm công ty máy tính Thuận Quốc

Địa điểm: Hội chợ triển lãm giảng võ
Thời gian: 2005
Diện tích: 7
 

 
Think, Work & Success!